Zoya Novozhilova, Soviet Ambassador

Novosti Press Agency

Full Text:

PDF