[1]
. . Novosti Press Agency, “Zoya Novozhilova, Soviet Ambassador”, cws, vol. 10, no. 4, Jan. 1989.