(1)
Lifshin, L. When I Pull On the Velvet. CWS/cf 1998, 18.